Liên kết website
qc1
 

Cơ cấu Tổ chức

                                                CƠ CẤU TỔ CHỨC


 

 1. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN  
 + Phụ trách Kế toán: NGUYỄN ÁNH NGỌC  Email:anhngockt1986@gmail.com
   
 2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  
 +Trưởng phòng: CAO THỊ THU THỦY
 + Phó Trưởng phòng: PHAN THANH HÓA
Email:thuyqcatv@gmail.com
Email:hoapisico2010@gmail.com

 3. PHÒNG KỸ THUẬT  
 + Trưởng phòng:NGUYỄN VĂN TRỌNG 
 + Phó Trưởng phòng: PHẠM LÊ HOÀI VIỆT 
Email:trongqctv@gmail.com
Email:vietqctv@yahoo.com

   
 4. PHÒNG KINH DOANH   
 Trưởng phòng:NGUYỄN HỒNG TÂM 
 

 5. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AN NHƠN
 
 + Phó văn phòng đại diện: NGUYỄN THÀNH CHUNG

6. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TÂY SƠN

 +Trưởng văn phòng đại diện: LÊ HỒNG TOÀN

7. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÙ MỸ

  +TT Văn phòng đại diện: VÕ QUANG MINH
Email:hongtam1973@gmail.com


Email:chungqcatv@gmail.com


Email:toanlehongetc@gmail.com


Email:quangminhqctv@gmail.com


8. TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

9. THƯỜNG TRỰC
ĐT: (0256) 2221419............................

ĐT: (0256) 3822117 ; Fax: 0256.3811343


 
Hỗ trợ trực tuyến
0256.38221170256.3822117
Kênh CT đặc sắc
Tin bài mới nhất
 • sctv1
 • sctv2
 • sctv14
 • sctv16
 • sctv9
 • vtv4
 • vtv1
 • htv3
 • ctnk
 • tt
 • vtv6
 • vtv9
 • antv
 • vtv5
 • letviet
 • sctv8
 • btv5
 • vtc3
 • axn
 • vtc14
 • hbo